ἀποκρύπτομαι


ἀποκρύπτομαι
ἀποκρύπτω
hide from
pres ind mp 1st sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • αποκρύπτομαι — αποκρύπτομαι, αποκρύφθηκα και αποκρύφτηκα, αποκρυμμένος βλ. πίν. 12 και πρβλ. αποκρύβομαι …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • αποκρύβομαι — αποκρύβομαι, αποκρύφτηκα, αποκρυμμένος βλ. πίν. 8 και πρβλ. αποκρύπτομαι …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής